Geodezja, geologia, magnetometria, techniki georadarowe

Geodezja, geologia, magnetometria, techniki georadarowe, elektrooporowe, grawimetria i inne nieinwazyjne metody pomiarowe.

Zapraszam serdecznie do współpracy wszystkie osoby i podmioty gospodarcze zainteresowane nowymi metodami pomiarowymi.

Prezes Zarządu Piotr Kaczmarczyk

Geologia

Miło nam poinformować o rozpoczęciu badań geologicznych związanych z faktem, wpływów klinów mrozowych na rozwój procesów glebowych. Do tej pory nie był badany ten problem w szerokim kontekście, projekt będzie miał charakter pionierskiej ewaluacji niestosowanych dotychczas w gleboznawstwie metod. W projekcie testom poddane zostaną dwie metody geofizyczne: magnetyczna oraz elektrooporowa. Unikatowy charakter będzie miało szerokopłaszczyznowe podejście do rozpoznania struktur i procesów związanych z rozwojem gleb. Będzie to możliwe do zrealizowania dzięki zastosowaniu w badaniach wysokorozdzielczego magnetometru typu „fluxgate”, umożliwiającego pomiary z dokładnością poziomą do kilku cm i pionową do kilku m. Takie wstępne badania pozwolą oszacować potencjał glebowy, a także ocenić responsywność metod geofizycznych.

Nasze opracowania

Kontakt

sekretariat@gtt.com.pl

(48) 501-193-176 Piotr Kaczmarczyk

piotr.kaczmarczyk@gtt.com.pl

(48)519-175-877 Krystyna Kaczmarczyk

k.kaczmarczmyk.geodeta@gmail.com

ul Bronowska 60 lok 2

03-995 Warszawa

Nasi klienci i partnerzy mają możliwość skorzystania z obszernego parkingu i darmowego doładowania swojego samochodu elektrycznego.

 

Skontaktuj się z nami: