Geodezja, geofizyka, nieinwazyjne rozpoznanie gruntu dla celów budowlanych, archeologia sądowa w tym usługi saperskie na wodzie i na lądzie odnajdowanie pochówków..

Usługi geodezyjne, pomiary geofizyczne metodami magnetyczną, elektrooporową, georadarową (GPR) i innymi

Zapraszam serdecznie do współpracy wszystkie osoby i podmioty gospodarcze zainteresowane nowymi metodami pomiarowymi.

Prezes Zarządu Piotr Kaczmarczyk

Geologia

Miło nam poinformować o rozpoczęciu badań geologicznych związanych z faktem, wpływów klinów mrozowych na rozwój procesów glebowych. Do tej pory nie był badany ten problem w szerokim kontekście, projekt będzie miał charakter pionierskiej ewaluacji niestosowanych dotychczas w gleboznawstwie metod. W projekcie testom poddane zostaną dwie metody geofizyczne: magnetyczna oraz elektrooporowa. Unikatowy charakter będzie miało szerokopłaszczyznowe podejście do rozpoznania struktur i procesów związanych z rozwojem gleb. Będzie to możliwe do zrealizowania dzięki zastosowaniu w badaniach wysokorozdzielczego magnetometru typu „fluxgate”, umożliwiającego pomiary z dokładnością poziomą do kilku cm i pionową do kilku m. Takie wstępne badania pozwolą oszacować potencjał glebowy, a także ocenić responsywność metod geofizycznych.

 

Kontakt

piotr.kaczmarczyk@gtt.com.pl

prezes zarządu

Piotr Kaczmarczyk tel. (mobile phone)+048789313441

mail piotr.kaczmarczyk@gtt.com.pl

archeologia  sądowa i geofizyka

Piotr Kaczmarczyk +48789313441

piotr.kaczmarczyk@gtt.com.pl

geodezja

Krystyna Kaczmarczyk tel.  (mobile phone)+048789313441

(tymczasowo  kontakt przez nr tel.+48789313441 Piotr Kaczmarczyk)

pkaczmarczyk.gtt@gmail.com

zabezpieczenie saperskie

Piotr Kaczmarczyk tel. (mobile phone) +048789313441 zaświadczenie nr 227/2017

ul Bronowska 60 lok 2

03-995 Warszawa

Nasi klienci i partnerzy mają możliwość skorzystania z obszernego parkingu i darmowego doładowania swojego samochodu elektrycznego.

Skontaktuj się z nami: