Bardzo owocny udział GTT na pikniku geodezyjnym w Józefosławiu

Firma GTT nawiązała pierwsze kontakty z pracownikami naukowymi Politechniki Warszawskiej – Wydział Geodezji i Kartografii. Kolejne spotkania w dniach 15 maja i 26 maja bieżącego roku mają doprecyzować zakres współpracy w przyszłych badaniach naukowych.