Współpraca z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na trenie Obozu Pracy w Treblince

Od dnia 27.11.2017 r. rozpoczęliśmy próbne badania w w realizacji projektu ,,Doskonalenie metodyki poszukiwania miejsc do objęcia upamiętnieniem na obszarze Obozu Pracy w Treblince”. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017 r.

Głównym celem projektu jest przetestowanie i opisanie metod wykorzystania Technologii Systemów Informacji Przestrzennej w opisywaniu nieznanych do tej pory elementów topografii obozów Treblinka I i II, jak i najbliższych okolic uwzględniając możliwie pełną analizę – zarówno wspomnień i relacji oraz danych przestrzennych (aktualnych, jak i historycznych). W ramach projektu zaproponowana będzie innowacyjna metoda wykorzystania technologii Systemów Informacji Przestrzennej (SIP), która umożliwi połączenie relacji oraz wspomnień świadków z dostępnymi oraz nowo pozyskanymi danymi przestrzennymi. Wykorzystywane będą historyczne zdjęcia lotnicze z lat 1940-1956, przedwojenne mapy topograficzne, dane ze skaningu laserowego, wyniki pomiarów georadarowych i grawimetrycznych oraz aktualne obrazy satelitarne z systemu WorldView 2. Pozyskane dane zostaną zintegrowane w środowisku QGIS i ArcGIS w celu przeprowadzania analiz przestrzennych. Zaproponowana metoda pozwoli na wytworzenie informacji dodatkowych, przydatnych do nowego wnioskowania pozwalającego na poszerzenie wiedzy nt wydarzeń mających miejsce w okolicach Treblinki, nie tylko w okresie funkcjonowania obozu.

Badania poszukiwawcze w 2017 roku obejmą: wskazanie nowych, dotychczas nieupamiętnionych miejsc pochówków więźniów, w postaci grobów masowych (m. in. na terenie Lasu Maliszewskiego); wyznaczenie w terenie i poznanie funkcji budynku w okolicach żwirowni, który mógł zostać rozebrany w okresie pokrywającym się z likwidacją Obozu Zagłady; wyznaczenie w terenie bram obozowych na południowej granicy Obozu Pracy; zbadanie obniżeń terenowych w okolicach budynku Muzeum. Wszystkie opisane powyżej obiekty i miejsca nie były do tej pory upamiętnione.

Projekt realizowany jest w 2017 roku przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.