Usługi dronami

Firma GTT świadczy również usługi związane z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Produkty pozyskane dzięki metodom teledetekcji są często dobrym uzupełnieniem badań geofizycznych i nie tylko. Bezzałogowe statki powietrzne pozwalają między innymi na wytworzenie znacznie lepszych jakościowo oraz bardziej precyzyjnych ortofotomap, w porównaniu do ogólnodostępnych map satelitarnych. Istnieje również możliwość generowania chmur punktów, które później mogą zostać przekształcone w wysokiej jakości numeryczne modele pokrycia terenu, bądź dokładne modele 3D. Produkty te z powodzeniem znajdują zastosowanie między innymi w takich branżach jak np: geodezja, kartografia, archeologia, rolnictwo, leśnictwo, budownictwo, architektura i wiele innych.

Dzięki dużemu doświadczeniu nabytemu w licznych projektach oraz dostępowi do najnowocześniejszych dronów wiodących firm mamy zaszczyt świadczyć Państwu różnego typu usługi dronami w wielu dziedzinach. W ramach usług wykonujemy:

Ortofotomapy

Jednnym z zastosowań naszych dronów jest wykonywanie nalotów w celu pozyskania zdjęć do cyfrowych ortofotomap. Projekty przedstawione na podkładach takich map są bardziej szczegółowe oraz przejrzyste. Zdjęcia wykonywane z drona są nieporównywalnie lepsze jakościowo od zdjęci wykonywanych przy pomocy samolotów lub satelitów (poniżej przedstawiamy fragment ortofotomapy wykonanej dronem w porównaniu do tego samego obszaru dostępnego na mapach satelitarnych). Dzięki zaawansowanemu sprzętowi jesteśmy w stanie uzyskać rozdzielczość mapy nawet poniżej 2cm/piksel. Na życzenie klienta możemy również wykonać precyzyjne pomiary fotopunktów, tak aby ortofotomapa uzyskała bardzo dokładne położenie w przestrzeni – nawet w przedziale błędu 2-3 cm.

Fragment ortofotomapy w rozdzielczośći 2,5cm/piksel wykonanej dronem.
Ten sam teren przedstawiony na mapie satelitarnej.

Numeryczne modele pokrycia terenu, chmury punktów, modele 3D

Naloty fotogrametryczne umożliwiają nam wygenerowanie dla klientów róznych funkcjonalnych opracowań. Wśród nich jest między innymi chmura punktów 3D z rekonstrukcją przestrzenną obszaru opracowania, cyfrowy model odzwierciedlający wysokość każdego piksela, linie konturowe pokazujące ogólną topografię terenu, modele 3D wraz z teksturami. Wynikiem takich opracowań są pliki, które można dalej analizować w oprogramowaniu typu GIS. Poniżej przedstawiamy przykładowe wykorzystanie wyżej wspomnianych produktów fotogrametrycznych w projektach archeologicznych.

Numeryczny model pokrycia terenu przedstawiający stanowisko archeologiczne – średniowieczne grodzisko w Błoniach (woj. mazowieckie)
Trójwymiarowa wizualizacja cyfrowego modelu wysokościowego grodziska.
Przekrój grodziska z kierunku „S” w kierunku „N”, wygenerowany na podstawie cyfrowego modelu wysokościowego
Kontury wygenerowane co 1 metr na podstawie cyfrowego modelu wysokościowego grodziska, na podkładzie ortofotomapy.
Model 3D zabytkowego wiatraka wykonany na bazie chmury punktów z drona.

Termowizja z drona

Już niebawem do naszej oferty również dołączą usługi świadczone kamerami termowizyjnymi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Ceny usług

Ceny poszczególnych usług są zależne od wielu zmiennych i ciężko określić uniwersalny cennik, dlatego po więcej informacji zapraszamy drogą mailową, bądź telefoniczną. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.