MAGNETO MX

System magnetometryczny SENSYS wielokanałowy holowany przez SUV lub ATV z czterema szerokimi naczepami i 8 lub 16 sondami fluxgate do pokrycia do 40 ha dziennie. Używanie GNSS firmy SatLab uzyskuje współrzędne danych o dokładności do +/- 1 cm. Zatem dane pomiarowe zarejestrowane przy próbce co centymetr w kierunku x i co 25 cm w kierunku y, podczas gdy czas oznaczony współrzędnymi dostarcza wyjątkowo gęstego zestawu danych do interpretacji!

MXPDA to 5-kanałowy magnetometr umożliwiający badanie koszyka do kartografii średniej wielkości i dużych obszarów do wyszukiwania UXO, poszukiwania archeologicznego lub badań geofizycznych. Rama czujników jest lekka i modułowa. System może pracować z precyzyjnie precyzyjnym RTK D-GPS do georeferencji każdego punktu pomiarowego o dokładności +/- 1 cm.

Dane techniczne PI_MX_V3_PL w pdf

Dane techniczne PI_MX_PDA_PL w pdf

Dane techniczne AN_MX_V3_AN w pdf