GTT czyli o nas

GTT sp. z o.o. działa na rynku usług geodezyjnych już od roku 1992. Liczne opracowania stanów prawnych nieruchomości we współpracy z firmą Geodeta Krystyna Kaczmarczyk spowodowały, iż staliśmy się jednym z bardziej liczących się na rynku geodezyjnym podmiotów gospodarczych.

Zawsze dążyliśmy do rozszerzenia naszej współpracy z innymi firmami. Dlatego w roku 2005 rozszerzyliśmy nasze usługi o doradztwo prawa rzeczowego dla licznych kancelarii prawnych  i biur notarialnych na terenie całego kraju. Z sukcesami udawało nam się uzyskiwać odszkodowania dla osób wywłaszczonych, bądź reprezentować ich w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

W roku 2012 GTT sp. z o.o. podjęła decyzję o rozszerzeniu swojego wachlarza usług, między innymi o nieinwazyjne metody pomiaru najpłytszych warstw ziemskiej litosfery. Nawiązaliśmy współpracę z naukowcami – w tym z archeologami Uniwersytetu Warszawskiego. Zakupiliśmy niezbędny sprzęt do prac terenowych, m.in. w postaci uniwersalnego nośnika narzędzi jakim jest  fiński AVANT 635.

Po raz kolejny, połączenie doświadczeń z zakresu rożnych dziedzin nauki i biznesu, pozwoliło zaproponować naszym klientom usługi dotychczas niedostępne i nieoferowane kompleksowo na rynku.

Nasz sprzęt pozwala na łatwe oczyszczenie badanego terenu, lub wykonanie niezbędnych prac ziemnych, ale przede wszystkim umożliwia płynne i bezpieczne poruszanie się ze sprzętem pomiarowym po badanym terenie.

Jednym z ważniejszych momentów w historii GTT było rozpoczęcie w współpracy ze szwedzką firmą  SatLab Geosolutions w roku 2015.

Metody pomiarów geodezyjnych GPS RTK  z wykorzystaniem systemu poprawek ASG-EUPOS, pozwoliły na sześciokrotne przyspieszenie terenowych prac geodezyjnych. Nowy odbiornik SatLab SL600 nie tylko spełniał rolę urządzenia pomiarowego, lecz okazał się również platformą przystosowaną do pomiarów w robotyce, dzięki wykorzystaniu uniwersalnego systemu jakim jest LINUX.

Doświadczenie zdobyte w pracy na tym sprzęcie, w szybkim czasie, przy owocnej współpracy z pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego, doprowadziło GTT do współpracy z czołowym na rynku międzynarodowym producentem urządzeń do pomiarów magnetycznych: SENSYS Sensorik & Systemtechnologie GmbH.

Obecnie jesteśmy posiadaczami  pierwszego w Polsce, najbardziej zaawansowanego technologicznie magnetometru firmy SENSYS – MX V3, jak również wyłącznym przedstawicielem firmy SENSYS Sensorik & Systemtechnologie w Polsce i przedstawicielem handlowym firmy SatLab Geosolutions.

W roku 2021 podjęliśmy decyzję  zwiększenia oferty handlowej w usługach Archeologii Sądowej jako biegli sądowi metod nieinwazyjnych w poszukiwaniu pochówków i ustalania stanów prawnych nieruchomości na podstawie dawnego sposobu użytkowania.