Archeologia i Archeologia Sądowa

Oferujemy kompleksową obsługę archeologiczną związaną z inwestycjami budowlanymi i kryminalistycznymi.

Wykonujemy prace na zlecenie sądów, służb, osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych oraz samorządów.

 

GTT sp. z o.o. wykorzystuje różne metody geofizyczne stosowane w archeologii i Archeologi Sądowej. Są to przede wszystkim nieinwazyjne metody geofizyki płytkiej, mające na celu zidentyfikowanie pozostałości archeologicznych i odwzorowanie ich w wysokiej rozdzielczości. Nasze metody można wykorzystać także na takich polach jak badania sądowe (kryminalistyczne), środowiskowe czy ustalaniu przebiegu dawnych granic użytkowania obszarów rolnych.

Oferujemy nasze usługi we wszystkich aspektach geofizyki archeologicznej: od pomiarów terenowych, do pełnych opracowań merytorycznych, włączając w to możliwość udziału w tworzeniu publikacji naukowych lub opinii prawnych do celów sądowych.

Nasze metody nieinwazyjne  badań archeologicznych pozwalają na realizację zleceń kilkukrotnie szybciej  i taniej od konkurencji.

 

Zmniejszamy destrukcyjny wpływ na zasoby kulturowe
Ponieważ badania geofizyczne są najczęściej bezinwazyjne, stanowią one ważne narzędzie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Stanowiska archeologiczne czy miejca pochówku możemy rozpoznać w sposób nieniszczący, a destrukcyjną eksplorację pomożemy zaplanować w taki sposób, aby w minimalnym stopniu naruszała substancję zabytkową czy dowodową.

Efektywność kosztowa
Oprócz bezcennych informacji, których dostarczyć mogą nasze metody, badania geofizyczne mogą również obniżyć koszty badań. Wyniki badań mogą być wykorzystane do strategicznego ukierunkowania wysiłków na rzecz pozyskiwania informacji, minimalizując zakres badań wykopaliskowych oraz związane z nimi koszty analiz i archiwizacji.

Ponadto oferujemy:

 • kompleksową obsługę geodezyjną wykopalisk (pomiary GPS RTK, planigrafia, bazy danych GIS)
 • Dokumentacja fotograficzna i fotogrametryczna
 • Zdjęcia z drona (UAV) i ortofotomapy, wykonywane przez licencjonowanego operatora UAVO
 • dopełnianie wszelkich formalności w urzędach (między innymi w WKZ)
 • sondaże archeologiczne
 • nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi
 • archeologiczne badania wykopaliskowe
 • badania weryfikacyjne i sondażowe
 • ratownicze badania archeologiczne
 • powierzchniowe badania archeologiczne
 • przygotowanie dokumentacji archeologicznej
 • badania archeologiczne wyprzedzające inwestycje
 • opracowywanie materiału archeologicznego (zabytków) pozyskanego, w trakcie prowadzonych prac archeologicznych
 • analizy archeozologiczne
 • analizy antropologiczne
 • analizy genetyczne.

sekretariat@gtt.com.pl

archeologia sądowa i geofizyka

Piotr Kaczmarczyk +48789313441

piotr.kaczmarczyk@gtt.com.pl