Współpraca z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na trenie Obozu Pracy w Treblince

Od dnia 27.11.2017 r. rozpoczęliśmy próbne badania w w realizacji projektu ,,Doskonalenie metodyki poszukiwania miejsc do objęcia upamiętnieniem na obszarze Obozu Pracy w Treblince”. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017 r.

Czytaj dalej Współpraca z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na trenie Obozu Pracy w Treblince

GTT sp. z o.o. przystąpiła do inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego w polskiej części Puszczy Białowieskiej w 2016 r.

Projekt realizujący założenia związane z koncepcją zintegrowanej ochrony i zarządzania dobrami kultury i środowiska na terenach leśnych, ukierunkowany jest na interdyscyplinarne podejście, integrujące m.in. specjalistów z zakresu badania i ochrony zabytków oraz środowiska, jednocześnie ujmując dziedzictwo w sposób holistyczny. Podejmowana inicjatyw ma zatem na celu m.in. integrację środowisk, określenie i opracowanie kompleksowego podejścia do zasobów kulturowych i przyrodniczych, co oprócz badania i ochrony dóbr kultury i środowiska, umożliwi wypracowanie i wdrożenie optymalnej formuły zarządzania i popularyzowania w/w zasobami.
Głównym celem działań interdyscyplinarnych jest przede wszystkim rozpoznanie nieznanych dotychczas zasobów zabytkowych, znajdujących się na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej, weryfikacja stanowisk archiwalnych, przy wykorzystaniu głównie nieinwazyjnych technologii badawczych i innowacyjnych metod. Czytaj dalej GTT sp. z o.o. przystąpiła do inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego w polskiej części Puszczy Białowieskiej w 2016 r.

Badania w Geologii

Miło nam poinformować o rozpoczęciu badań geologicznych związanych z faktem, wpływów klinów mrozowych na rozwój procesów glebowych. Do tej pory nie był badany ten problem w szerokim kontekście, projekt będzie miał charakter pionierskiej ewaluacji niestosowanych dotychczas w gleboznawstwie metod. W projekcie testom poddane zostaną dwie metody geofizyczne: magnetyczna oraz elektrooporowa. Unikatowy charakter będzie miało szerokopłaszczyznowe podejście do rozpoznania struktur i procesów związanych z rozwojem gleb. Będzie to możliwe do zrealizowania dzięki zastosowaniu w badaniach wysokorozdzielczego magnetometru typu „fluxgate”, umożliwiającego pomiary z dokładnością poziomą do kilku cm i pionową do kilku m. Takie wstępne badania pozwolą oszacować potencjał glebowy, a także ocenić responsywność metod geofizycznych.

 

Konferencja w Jachrance

 

GTT sp. z o.o. uczestniczy w III edycji Konferencji Technicznej pt. „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK” organizowanej przez firmę Geo-System Sp. z o.o. i odbywającej się w Centrum Konferencyjnym „Warszawianka” w Jachrance w dniach 14-16 września.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, a patronat medialny nad wydarzeniem objęła redakcja miesięcznika GEODETA i portalu Geoforum.pl.

Czytaj dalej Konferencja w Jachrance

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego ( MSPO 2017 Kielce )

http://www.dps-software.pl/wydarzenie/targi-zbrojeniowe-kielce-mspo-2017/

SenSys wraz z GTT sp. z o.o. zaprasza Państwa  na tegoroczne Targi Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO 2017 Kielce).

Wystawiamy nasze produkty w sektorze ZG-41.

Od ponad 20 lat niemiecka firma SENSYS opracowuje i produkuje precyzyjne systemy do pomiarów magnetycznych oraz elektromagnetycznych, zaprojektowane do wykrywania min i niewybuchów. W szerokim wachlarzu produktów znaleźć można takie rozwiązania, jak systemy do prospekcji geofizycznej z powietrza, ręczne detektory obiektów ferromagnetycznych, wielokanałowe systemy mobilne do skanowania ręcznego oraz do szerokopłaszczyznowego rozpoznania na dużą skalę na lądzie i wodzie z wykorzystaniem pojazdów. SENSYS produkuje również sprzęt do badań w odwiertach oraz oprogramowanie do analiz i georeferencjonowania wyników pomiarów. Oficjalnym partnerem i dystrybutorem SENSYS w Polsce jest firma GTT Sp. z o. o. Czytaj dalej Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego ( MSPO 2017 Kielce )

Spotkanie przedstawicieli GTT z kadrą naukową Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i Kartografii w dniu 26 maja 2017 r.

Dzisiejsze spotkanie na terenie Politechniki Warszawskiej pokazało jakim ogromnym narzędziem poznawczym są metody geofizyczne.

Jednym z najważniejszych ustaleń jest rozpoczęcie próbnych pomiarów na poletkach doświadczalnych Wydziału Geodezji i Kartografii  w Józefostwu jak i również przeprowadzenie próbnego i ponownego pomiaru terenów obozu koncentracyjnego w Treblince.

Zaproszenie na GeoPiknik 2017

GTT wraz ze swoim jednym z kluczowych partnerów GNSS SatLab zapraszają na Geo Piknik 2017.

Podczas danego GeoPikniku wystawimy pełną wersję modelu MX V3 Survey System. Będzie moża zapoznać się ze sprzętem i dowiedzieć się więcej o tematyce magnetometrii.

Zapraszamy serdecznie