W dniu dzisiejszym zakończyliśmy instalację stacji bazowej

Na dachu siedziby naszej firmy w Warszawie przy ul Bronowskiej 60 zainstalowaliśmy stację referencyjną do podawania poprawek GNNS. Jest to jedna z najnowocześniejszych stacji referencyjnych działających w Polsce.

Współrzędne położenia stacji bazowej w układzie WGS 84 BLH to:

B=52:12:08.38655N       L=021:08:01.45855E       H=133.28350 m

Posiada ona możliwość odbierania depesz satelitarnych na 220 kanałach z częstotliwością 5-20 Hz z takich systemów satelitarnych jak:

– GPS: L1, L2, L5
– GLONASS: L1, L2
– BDS: B1, B2
– GALILEO: L1BOC, E5A, E5B, E5AltBOC
– SBAS: L1C/A, L5.

Osoby i podmioty z zainteresowane współpracą z GTT sp. z o.o. mają możliwość otrzymania od nas darmowego dostępu do pobierania poprawek lokalizacyjnych w systemie RTK z naszej stacji bazowej.

Bliższe informacje na temat naszej stacji referencyjnej otrzymacie Państwo pod linkiem:

SLX-1

Rozpoczęcie współpracy z firmą ASTOR z Wrocławia

Mając na uwadze  ciągły rozwój technologiczny GTT przeprowadziliśmy wraz z przedstawicielami firmy ASTOR z Wrocławia warsztaty mające na celu wykorzystania radiomodemów Statel w zastosowaniu w naszej aparaturze geofizycznej jak i GNSS SatLab. Udało nam się zestawić  transmisje danych SLX1 z radiomodemem Satel.

Firma ASTOR jest wyłącznym dystrybutorem radiomodemów finskiej firmy Satel na terytorium RP.

https://www.astor.com.pl/

https://www.astor.com.pl/sklep/komunikacja/radiomodemy/satelline.html

Przedstawione rozwiązanie wprowadza nowy system podawania poprawek RTK przez nasze stacje referencyjne. Nie tylko przez GSM ale również drogą radiową.

Nie ma co się oszukiwać duża część terytorium Polski ma zaniki lub braki sygnału GSM. Ciągłe braki podawania dokładnego położenia (tzw FIX) powoduje niemożliwość wykonania pomiarów. W takich miejscach jak lasy czy powierzchnie morskie możemy zapomnieć o precyzyjnym lokalizowaniu metodą RTK.

Współpraca z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na trenie Obozu Pracy w Treblince

Od dnia 27.11.2017 r. rozpoczęliśmy próbne badania w w realizacji projektu ,,Doskonalenie metodyki poszukiwania miejsc do objęcia upamiętnieniem na obszarze Obozu Pracy w Treblince”. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017 r.

Czytaj dalej Współpraca z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na trenie Obozu Pracy w Treblince

GTT sp. z o.o. przystąpiła do inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego w polskiej części Puszczy Białowieskiej w 2016 r.

Projekt realizujący założenia związane z koncepcją zintegrowanej ochrony i zarządzania dobrami kultury i środowiska na terenach leśnych, ukierunkowany jest na interdyscyplinarne podejście, integrujące m.in. specjalistów z zakresu badania i ochrony zabytków oraz środowiska, jednocześnie ujmując dziedzictwo w sposób holistyczny. Podejmowana inicjatyw ma zatem na celu m.in. integrację środowisk, określenie i opracowanie kompleksowego podejścia do zasobów kulturowych i przyrodniczych, co oprócz badania i ochrony dóbr kultury i środowiska, umożliwi wypracowanie i wdrożenie optymalnej formuły zarządzania i popularyzowania w/w zasobami.
Głównym celem działań interdyscyplinarnych jest przede wszystkim rozpoznanie nieznanych dotychczas zasobów zabytkowych, znajdujących się na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej, weryfikacja stanowisk archiwalnych, przy wykorzystaniu głównie nieinwazyjnych technologii badawczych i innowacyjnych metod. Czytaj dalej GTT sp. z o.o. przystąpiła do inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego w polskiej części Puszczy Białowieskiej w 2016 r.

Badania w Geologii

Miło nam poinformować o rozpoczęciu badań geologicznych związanych z faktem, wpływów klinów mrozowych na rozwój procesów glebowych. Do tej pory nie był badany ten problem w szerokim kontekście, projekt będzie miał charakter pionierskiej ewaluacji niestosowanych dotychczas w gleboznawstwie metod. W projekcie testom poddane zostaną dwie metody geofizyczne: magnetyczna oraz elektrooporowa. Unikatowy charakter będzie miało szerokopłaszczyznowe podejście do rozpoznania struktur i procesów związanych z rozwojem gleb. Będzie to możliwe do zrealizowania dzięki zastosowaniu w badaniach wysokorozdzielczego magnetometru typu „fluxgate”, umożliwiającego pomiary z dokładnością poziomą do kilku cm i pionową do kilku m. Takie wstępne badania pozwolą oszacować potencjał glebowy, a także ocenić responsywność metod geofizycznych.

 

Konferencja w Jachrance

 

GTT sp. z o.o. uczestniczy w III edycji Konferencji Technicznej pt. „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK” organizowanej przez firmę Geo-System Sp. z o.o. i odbywającej się w Centrum Konferencyjnym „Warszawianka” w Jachrance w dniach 14-16 września.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, a patronat medialny nad wydarzeniem objęła redakcja miesięcznika GEODETA i portalu Geoforum.pl.

Czytaj dalej Konferencja w Jachrance

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego ( MSPO 2017 Kielce )

http://www.dps-software.pl/wydarzenie/targi-zbrojeniowe-kielce-mspo-2017/

SenSys wraz z GTT sp. z o.o. zaprasza Państwa  na tegoroczne Targi Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO 2017 Kielce).

Wystawiamy nasze produkty w sektorze ZG-41.

Od ponad 20 lat niemiecka firma SENSYS opracowuje i produkuje precyzyjne systemy do pomiarów magnetycznych oraz elektromagnetycznych, zaprojektowane do wykrywania min i niewybuchów. W szerokim wachlarzu produktów znaleźć można takie rozwiązania, jak systemy do prospekcji geofizycznej z powietrza, ręczne detektory obiektów ferromagnetycznych, wielokanałowe systemy mobilne do skanowania ręcznego oraz do szerokopłaszczyznowego rozpoznania na dużą skalę na lądzie i wodzie z wykorzystaniem pojazdów. SENSYS produkuje również sprzęt do badań w odwiertach oraz oprogramowanie do analiz i georeferencjonowania wyników pomiarów. Oficjalnym partnerem i dystrybutorem SENSYS w Polsce jest firma GTT Sp. z o. o. Czytaj dalej Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego ( MSPO 2017 Kielce )

Spotkanie przedstawicieli GTT z kadrą naukową Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i Kartografii w dniu 26 maja 2017 r.

Dzisiejsze spotkanie na terenie Politechniki Warszawskiej pokazało jakim ogromnym narzędziem poznawczym są metody geofizyczne.

Jednym z najważniejszych ustaleń jest rozpoczęcie próbnych pomiarów na poletkach doświadczalnych Wydziału Geodezji i Kartografii  w Józefostwu jak i również przeprowadzenie próbnego i ponownego pomiaru terenów obozu koncentracyjnego w Treblince.